top of page

Biorezonoans jest skuteczną i bezpieczną formą leczenia i profilaktyki schorzeń. Wywiera skuteczny wpływ na patogenne mikro i makroorganizmy (pasożyty, pierwotniaki, grzyby, bakterie, wirusy) oraz ich toksyny, będące przyczynami wielu schorzeń.

 

Aby wykonać skuteczną terapię biorezonansową niezbędne jest wykonanie diagnozy stanu organizmu metodą Vega test / Skan 3D. Więcej o tym badaniu przeczytasz tutaj

 

Terapia częstotliwościowo-rezonansowa wykorzystuje fakt, iż wszystkie żywe istoty, w tym mikroorganizmy emitują fale elektromagnetyczne w określonym spektrum częstotliwości. Znając spektrum danego patogenu można go unieszkodliwić oddziałując wahaniami częstotliwości, która spowoduje zachwianie jego procesów metabolicznych i obniży aktywność życiową. W efekcie obniżona zostaje jego chorobotwórczość i toksyczność. Z tak osłabionym patogenem łatwo poradzi sobie układ immunologiczny człowieka.  

 

Jak działa biorezonans na chorobotwórcze bakterie - obraz pod mikroskopem:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terapia biorezonansowa nie jest szkodliwa dla organimizmu człowieka! 

 

W ludzkim organiźmie można wyróżnić trzy typy sygnałów elektrycznych i elektromagnetycznych:

 • aktywność układu mięśniowego,

 • aktywność bioelektryczna układu nerwowego,

 • aktywność metaboliczna narządów wewnętrznych związana z przemianą materii.

 

W przypadku mikroorganizmów patogennych możemy mówić tylko o aktywności metabolicznej. W procesie przemiany metabolicznej biorą udział naładowane cząsteczki (jony) oraz dipole wody. Ich ruch powoduje powstanie pola elektromagnetycznego. Naukowcy badający zjawisko biorezonansu dokładnie zbadali spektrum częstotliwości fal elektromagnetycznych generowanych przez chorobotwórcze patogeny.

 

Częstotliwości rezonansowe patogenów są dużo niższe (oscylujące w zakresie od kilku do kilku tysięcy Hz) od częstotliwości komórek człowieka (1 562 000 do 9 457 000 Hz), dzięki czemu terapia nie wpływa na nasze funkcje życiowe. Terapia biorezonansowa powoduje usunięcie patogennych mikroorganizmów znajdujących się nawet wewnątrz naszych komórek ciała bez szkody dla nas samych lub usuwanie pasożytów jelitowych bez szkody dla naszej flory bakteryjnej, gdyż jej spectrum częstotliwości nie jest używane w trakcie zabiegu.

 

W wyniku wyginięcia czynników chorobotwórczych, do krwi i limfy dostaje się duża ilość toksyn, która może w trakcie terapii wywołać takie objawy jak: bóle głowy, nudności, bóle mięśni i stawów, wysypki, osłabienie, senność, zaostrzenie objawów choroby podstawowej.

 

Biorezonans stanowi element medycyny naturalnej, paradoksalnie wykorzystujący nowoczesną technikę.  Jest w pełni bezpieczną i zupełnie bezbolesną formą terapii. Podczas zabiegu nie jest emitowane żadne szkodliwe promieniowanie . Terapia nie jest ukierunkowana stricte na objawy choroby, lecz ingeruje w jej przyczyny, determinując naturalne procesy autoregulacji i samoleczenia organizmu. Często stanowi jedyną metodę w leczeniu danej choroby, jednak nie istnieją żadne przeciwwskazania co do korzystania równolegle również z innych terapii czy leków, które w żaden sposób nie kolidują z biorezonansem, a ponadto mogą go uzupełniać. Twórcami tej metody są dwaj wybitni niemieccy uczeni dr F. Morell i prof. H. Brugemann.

 

W terapiach wykorzystujemy także metodę METATERAPII aparatem Diacom, która pełni funkcję harmonizacyjną, poprawia stan energetyczny narządów i usprawnia procesy ich regeneracji.

 

Po wykonaniu badania VEGA TEST standardowo wprowadzamy terapię homeopatyczną oraz równolegle zabiegi biorezonansu, których ilość uzależniona jest od rodzaju i ilości stwierdzonych patogenów oraz stopnia rozwoju schorzeń i zanieczyszczenia organizmu. Zazwyczaj liczba zabiegów wynosi od 5 do 20. Pojedynczy zabieg trwa od 40 do 90 minut. Po zakończeniu treapii biorezonansowej i przyjmowaniu homeopatii wykonujemy badanie kontrolne w celu oszacowania skuteczności terapii. 

 

 

Biorezonans jest skuteczny przy następujących schorzeniach:

 • alergie

 • bóle kości, stawów i mięśni

 • choroby zwyrodnieniowe, reumatyzm

 • choroby przewodu pokarmowego

 • wrzody

 • nadwaga, otyłość

 • choroby hormonalne

 • nerwice, bezsenność, depresje

 • schorzenia nerwów

 • choroby kobiece

 • choroby skóry, nerek i oczu

 • obniżona sprawność systemu immunologicznego

 • uzależnienia i nałogi

 

Biorezonans -  terapia częstotliwościowo- rezonansowa 
META - terapia
usuwanie pasożytów
bottom of page